Nasıl PADI Eğitmeni Olunur?

Padi Eğitmeni nasıl olunur?

Nasıl PADI Eğitmeni Olunur?

PADI Eğitmeni Olmak !


Değerli Eğitmen Adayı,

Bir dalış eğitmeni olduğunda sana verilecek yetki ile dünyanın her yerinde geçerli bir ehliyete sahip olacaksın ki bu ehliyet ile insanlara scuba dalışını öğreteceksin ve onlar da almış oldukları sertifikayı dünyanın her yerindeki dalış noktlarına dalarken yetkililere “Bakın ben dalış yapmayı biliyorum. Ben bir sertifikalı dalıcıyım.” diyerek gösterip dalış yapacaklar. Bu durum size büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

PADI’de bu sorumluluğu sizin taşıyıp taşıyamayacağınızı belirlemek üzere iki aşamalı bir sistem oluşturmuştur.

1.Aşama: PADI Eğitmen Geliştirme Programı (kısaca IDC).
Bu birinci aşama yetkili PADI Kurs Direktörünün yine yetkili PADI dalış merkezinde açtığı ve direkt endirekt olarak gözetlediği kustur. Bu kursta başarılı olanlar 2.aşamaya geçmeye hak kazanırlar.

2.Aşama: PADI Eğitmen Sınavı (PADI Instructor Examination. Kısaca IE)
BirinciAşamayı başarı ile tamamlayarak bu sınava girmeye hak kazanan adayların bilgi ve becerileri, genelde iki gün süren ve PADI ofisince görevlendirilmiş sınav uygulayıcıları (examiner) tarafından objektif bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu iki aşama sonunda başarılı olan kişiler PADI Açık Su Scuba Eğitmeni (PADI Open Water Scuba Instructor OWSI) olmaya hak kazanırlar.

Yani bu iş ciddi bir iştir arkadaşım !!! Öyle ben falan filanın yakınıyım, efendim ben şuyum ben buyum bu değerlendirmede hava civadır.

Yapılması gerekenler bellidir. Yapılması gerekenlerin nasıl yapılması gerektiği de bellidir ki bundan dolayı PADI eğitim sistemi tüm kalite derecelendirme belgelerine yıllardır sahiptir.

Evet gelelim aşamalarda neler yapılacağına. Hazır mısın ?
 

1. Aşama: PADI Eğitmen Geliştirme Programı (IDC)

 Bu kursu başarı ile bitirmek için:
 
1. Aşağıdaki kısımları online olarak bitirmeli (ingilizceniz var ise keza online kısımlar ingilizce sadece) veya IDC sırasınca bu kısımlara katılmalısınız. Bunlar:
 a. Öğrenme, Öğretme ve PADI Sistemi
 b. Genel Standart ve Prosedürler
 c. Risk Yönetimi
 d. Dalış Pazarlaması
 e. Dalışa Başlamak
 f. PADI Uzmanlık Dalış Kusrlarını öğretmek
 g. Dalış İşleri
 h. Dalışa devam etmek
 i. Sportif Dalış Planlayıcısını kullanmayı öğretmek (bu bölüm PADI dışıdaki eğitim sistemlerinden bu kursa katılanlar için mutlaka gerekli, PADI üyeleri için ise opsiyoneldir.

Kursun bu aşaması zaman olarak 5 iş gününü kapsamaktadır. Ayrıca bu aşama içinde ilk 2-3 günüde 5 teori (fizik, fizyoloji, Beceri ve Çevre, Sportif Dalış Planlayıcısı, Ekipman) ile ilgili hatırlatma bilgileri ve eğitmen sınavında (IE) çıkması muhtelmel sorular üzerinde çalışılmaktadır.

2. IDC müfredatın aşağıda sıralı bölümlere katılmak. Bunlar:
 a. Kurs Oryantasyonu
 b. Bilgi Yapılaşması Prezantasyonlarını hazıralmak
 ¦ Bilgi yapılaşması prezantasyonları 1,2 ve 3
 ¦ Danışmada yardımcı 4E üzerine ortak çalışma 1 ve 2
 c. Sınırlı Suda Öğretme
 ¦ Beceri demonstrasyonu çalışması
 ¦ Sınırlı Su Öğretme Prezantasyonları 1,2,3 ve 4
 d. Açık Deniz Dalışlarını idare etmek
 ¦ Discover Scuba Diving ortak çalışması
 ¦ Açık Deniz Öğretme Prezantasyonları 1 ve 2
 e. Genel Standartlar ve Prosedürler
 f. Açık Deniz Dalıcı Kursu
 g. Dalışta Maceralar Programı
 h. Kurtarma Dalıcısı (Rescue Diver) Kursu
 i. Dalış Lideri (Divemaster) Kursu
 j. Risk Yönetimi

İkinci olarak anlatılan kısımda 5 iş günü sürmektedir. Bu kısım bundan sonraki 3,4,5,6,7,8 ve 9. kısımlarıda içine alacak şekilde hem ders ortamında, hem havuz ortamında, hem de açık denizde geçeceğinden hem yorucu, hem de zevkli ve interaktif bir çalışma ortamıdır.

Eğitmen Sınavının (IE) birebir ön tekrar şeklindedir ve inanın Eğitmen Sınavından (IE) daha detaylı ve meydan okuyucudur.

3. 3 adet Bilgi Yapılaşması Öğretme Prezantasyonu hazırlamak ve bu üç prezantasyonun en az ikisinden 5 puan üzerinden en az 3.5 puan geçer notu almak.
4. 4 adet Sınırlı Su Öğretme Prezantasyonu Hazırlamak ve bu dört prezantasyononun en az ikisinden 5 puan üzerinden en az 3.4 puan geçer notu almak.
5. İki adet içinde iki beceri içeren açık deniz öğretme prezantasyonu hazırlmak ve bu iki prezantasyonun birinden (içindeki 2 beceri ile) 5 puan üzerinden 3.4 puan geçer not almak.
6. 20 dalış becerisini göstermek ve bu becerilerden ayrı ayrı 5 puan üzerinden değerlendirilmek ve toplamdaki 100 tam puan üzerinden 68 geçer notu almak. Bu yapılırken herbir beceriden 3'ün altında skor alınmaması gerekmektedir.
7. PADI Sistemi, Standart ve Prosedüleri sınavından 100 tam puan üzerinden en az 75 geçer notu almak. Kaçırılan soruların cevaplarını anlayarak öğrenmede ustalığa ulaşmak. (Bu sınav aynı IE’deki gibi eğitmen kitabı yanınızda açık olarak yapılmaktadır)
8. Dalış Teorisi sınavlarının (Fizik, Fizyoloji, Beceri ve Çevre, Sportif Dalış Planlayıcısı, Ekipman) herbirinen ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 75 geçer notu almak.
9. Maske, şnorlek ve palet kullanıp yüzümüzü sudan çıkarmadan, durmaksızın 800 metre yüzebilmek.

Bu kısımlar başarı ile tamamlandığında artık aday 2.Aşama yani Eğitmen Sınavına (IE) girmeye hazırdır. Buraya kadar olan kısım işin zor kısmıdır. Zira Kurs direktörü olarak ben ve ekibim katılımcılara meydan okuyucu bir ortam hazırlayarak eksiklerin ortaya çıkmasını sağlayacak programlar hazırlarız. Bunu yapmamızın sebebi gayet basittir. Olası bir eksikliğin ortaya çıkmasını sağlamak ve bunu düzeltebilmek. Daha öncede belirttiğim gibi IE bu aşamaların daha konsantre halinden ibarettir.

Her ne kadar bunları IDC lerde defalarca anlatsak da insan doğası gereği objektif sınav ortamları kişiye stress yüklemektedir. Bu bizim yıllardır gözlemlediğimiz ve zamanında kendimizinde yaşadığı duygusal streslerdir. Yapmaya çalıştığımız bu stresler ile başa çıkabilmek için kişileri hazırlmaktır. Zira hayat başlı başına bir stress yönetimi değil midir?

Evet ben dilim döndüğünce burada sizlere PADI eğitmeni olma prosesini anlattım daha da soracak sorularınız mı var?

Her zaman dediğim gibi “Lütfen sormaktan çekinmeyiniz”
IDC de görüşmek üzere …..

2. Aşama: PADI Eğitmen Sınavı (IE)


PADI Eğitmen Sınavları PADI Ofisi tarafından bir yıl önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş bir takvime göre yine PADI Ofisi tarafından gönderilmiş personel (examiner) tarafından uygulanır.

Sınav iki gün sürer. IDC'nin kısa bir kopyasından ibarettir olup amacı değerlendirmektir.

Sınav oryantasyon seansı ve sınava kayıt ile başlar. Bu bölümde Examiner sınav ile ilgili tüm detayları ve görevlendirmeleri detaylıca açıklar. Adaylar iki gün boyunca gösterecekleri prezantasyonların neler olacağını sınav başlamadan bilmiş olurlar. Süprize mahal vermeyen bu sistem adayların üzerindeki streside azaltmaktadır. Bu bölüm gerekli kağıt işlerinin tamamlanması ile son bulur.

Oryantasyondan sonra sınav yazılı kısım ile başlar. Adaylar Dalış Teorisi ve PADI Standarları ve Prosedürleri başlıklı iki kısımdan sınava tabi olurlar.

Yazılı sınavlardaki Dalış Teorisi kısmı kendi içinde her biri 12 sorudan oluşan 5 bölüme ayrılır.Bu bölümler Fizik, Fizyoloji, Dekompresyon teorisi ve SDP, Ekipman ve Ortam. Adayın her bölümden ayrı ayrı en az %75 başarı göstermesi gerekmektedir. Sadece bir bölümden %75 altında bir skor alırsa bu ksımdan ertesi gün tekrar yapam hakkı vardır. alış Teorisi Sınavı sırasında basit bir hesap makinası, SDP (Sportif Dalış Planlayıcısı) ve eRDPML kullanılınır.

Yazılı sınavın ikinci kısmı PADI Standarları ve Prosedürleri kısmıdır. Bu sınav 50 sorudan oluşur. Soruları çözerken PADI Eğitmen Kitabını kullanabilirsiniz. Zaten sınavın amacı bu kitabı etkili kullanabilme yetinizi ölçmeye dayalıdır. Kitap açık bir sınav olduğundan tekrar alma imkanı yoktur ve en az % 75 başarı göstermeniz gerekmektedir.

Eğitmen Sınavının yazılı kısmı iki kısımdan oluşmakla beraber bu kısımlar birbirlerine etki etmektedirler. Şöyle ki; kısımların ikisinden de geçilmesi gerekmektedir. Yani Dalış Teorisinden veya PADI Standartlar ve Prosedürler sınavından tek başına geçmek yeterli olmamaktadır.

Yazılı sınavı bitiren aday cevap kağıdını Examiner'a teslim ettikten kısa bir süre sonra sınav sonucunu öğrenmektedir. Bu da stresi azaltan bir uygulamadır. Zira bu iki günlük sınavın en stresli aşaması bu yazılı sınav aşamadır. Aday cevaplarını yapar kağıdını teslim eder, Examiner doğru cevap anahtar şablonunu adayın cevap kağıdı üzerine koyarak kontrol eder ve sonucu adaya açıklar. Bu objektif prosese hiç bir kimsenin etki etmesi söz konus değildir.

Yazılı sınav aşamasından sonra Examiner tarafından sınay oryantasyonunda belirtilen sıra ile Beceri Demonstrasyonu, Sığ Su Eğitim Prezantasyonu, Bilgi Yapılaşması Prezantasyonu, Kurtarma Becerisi Prezantasyonu ve Açık Su Eğitim Prezantasyonları adaylar tarafından uygulanır.

Tüm aşamalara ait skorlar aşama sonlarında adaya açıklanır. Sınav sonunda da aday sınav sonucunu bilerek oradan ayrılır.

Adaylar bazı kısımlardan başarısız olmuş iseler bir sonraki sınava sadece başarısız oldukları kısımlardan girerek eğitmen olmaya hak kazanabilirler.

Nasıl PADI Eğitmeni Olunur?
Paylaş:

Tags